“Τι να την κάνω την πραγματικότητα, τους λέω- εγώ έχω τ’όνειρο. Τ.Λ”